ADB FASTIGHETSSERVICE I STOCKHOLM AB
Tel. 08-664 47 00
info@adbfastighetsservice.se
Kontaktperson: Joakim Eriksson

Fastighetsskötarens arbete innebär bl.a. underhåll, skötsel samt städning utvändigt av föreningens gemensamma utrustning och utrymmen samt markskötsel och vinterväghållning.

Felanmälan 08-664 41 00

Felanmälan per telefon är öppen: Vardagar 07.00 – 10.00

Övrig kontorstid, 10.00 – 16.00, kan felanmälan göras via:
E-post:   info@adbfastighetsservice.se  eller Telfax: 08-508 647 48

Jourtelefon 08-664 63 00

Fastigheten är ansluten till Jourmontör för akuta arbeten utanför ordinarie arbetstid 16.00–07.00 samt helger.

Jourutryckning och åtgärd av fel uppkomna i en lägenhet betalas av bostadsrättsinnehavaren (inte av föreningen).Gäller det riktigt akuta ärenden för fastigheten står föreningen för kostnaderna.

Vid ej akuta ärenden, kontakta i första hand styrelsen via telefon eller mail.

Underhåll enligt avtal

Med ”vid behov” nedan avses åtgärder under ordinarie besöksdagar.

Utvändigt
– Renhållning framför entréer 1 gång/vecka.
– Snöröjning och sandning framför entréer på ordinarie besöksdagar och vid behov.
– Tillsyn av tak, plåt och bryggor 1 gång/år.
– Rensning av utvändiga brunnar 1 gång/år.
– Tillsyn av takytor och takrännor under vinterperioden samt beställning av åtgärd vid risk för snö- och isras från entreprenör på ordinarie besöksdagar eller vid påkallad fara.
– Kontroll och vid behov byte av lysrör och lampor 1 gång/vecka.

Invändigt
– Kontroll och vid behov byte av lysrör och lampor 1 gång/vecka.
– Byte av enstaka strömbrytare och armaturer vid behov.
– Tillsyn och justering av tidur vid behov.
– Skötsel/vård av låsanordningar till fastighetens dörrar/portar vid behov.
– Namnbyte på dörrar och namntavlor vid behov.
– Byte portkod vid anmodan från styrelsen.
– Tillsyn av förrådsgångar 1 gång/vecka.
– Felanmälan vardagar samt under jourtid (endast akuta fel åtgärdas under jourtid).
– Behjälplig med hantverkshjälp i lägenheterna mot direktfakturering.

Drift
– Driftteknisk tillsyn 1 gång/vecka.
– Avläsning av mätare för el, värme och vatten m.m, samt bevakning och uppföljning av förbrukning från insamlad statistik.
– Injustering av anläggningen för minimal energiförbrukning.
– Viss nyckelutlämning till anlitade entreprenörer.

Undercentral/elcentral/fläktutrymme
– Bevakning/kontroll av larm från apparatskåp och undercentral vid behov.
– Tillsyn och kontroll samt erforderlig justering av under-, el-, driftcentral samt fläktutrymme 1 gång/vecka.
– Funktionskontroll brandventilator 1 gång/vecka.
– Filterbyte 1 gång/år.

Meny