Extranycklar till sin lägenhet beställs hos AB Byggbeslag Lås & Säkerhet, Stensätravägen 5, 127 39 Skärholmen

Ta med kopia av din faktura på avgiften för din lägenhet och ditt id-kort. Priset för en nyckel betalas direkt på plats enligt leverantörens prislista.

Vill du sätta in ett polislås/extralås i din dörr går det bra att vända sig direkt till en valfri låssmed.

Vid förlust av nyckelbricka till entréporten/garageporten ska detta anmälas till styrelsen för avaktivering. Vid önskemål om ny nyckelbricka till entréport kan sådan erhållas från styrelsen, mot en avgift på 300 kr/st. Ny nyckelbricka till garageport kan erhållas från styrelsen, mot en avgift på 700kr/st.

Andra frågor angående lås eller nycklar? Maila vår nyckelansvarige, Du når denne via nycklar@brfsolbergatorg.se

Meny