Att komma ihåg när du flyttar ut

Bopärmen 

Bopärmen skall lämnas kvar och överlämnas till den nyinflyttade. Se alltid till att sätta in de uppdateringar som styrelsen skickat ut.

Telia Baskoder samt utrustning såsom digitalboxar etc.

Baskoderna från Telia är inte personliga utan hör till respektive lägenhet och ska därför lämnas över vid försäljning. Vi rekommenderar att de sätts in i Bopärmen.

Den utrustning (boxar, kablar etc.) som finns för Internet/digital-TV/IP-telefoni ska även den lämnas kvar till nästa ägare. Om man som säljare har ett extra kanalutbud alternativt snabbare bredbandshastighet ska du säga upp avtalet eller låta abonnemanget följa med till nästa bostad.
Föreningen har inget ansvar för detta, det är en uppgörelse mellan säljare och köpare.

Brandvarnaren

Varje lägenhet har av föreningen tilldelats en brandvarnare som ska lämnas kvar då den tillhör lägenheten. Byt regelbundet batterier i brandvarnaren. Kontrollera batteriet genom att trycka in knappen på brandvarnaren – om den avger en signal fungerar den.

Garage- eller parkeringsplats

När man säljer sin lägenhet ska man säga upp sin garage- eller parkeringsplats (1 månads uppsägningstid) detta görs genom att skicka ett mail till parkering@brfsolbergatorg.se

Ex: Säger du upp din plats den 7 januari så upphör p-platsen sista februari.

IR-läsaren

Den IR-läsare som hör till garageplatsen, altenativt nycklarna till elskåpet för parkeringsplatserna skall återlämnas i föreningens brevlåda; Folkparksvägen 130.

Återvinningsrum

Överblivna möbler eller husgeråd, etc. får ej lämnas i återvinningsrummen utan måste forslas bort i egen regi till Återvinningscentral.

Gemensamt el-fjärrvärmeavtal

Man behöver som säljare inte säga upp el- fjärrvärmeavtal då detta avtal är tecknat mellan bostadsrättsföreningen och Fortum.

Viktigt att tänka på vid försäljning är att säljare och köpare skall komma överens om vem som betalar månadsavgifter och elförbrukningen. Allt det är beroende enligt det datum man flyttar ut och in.

Eftersom elförbrukningen faktureras tre månader i efterskott, skall den avflyttande sända in sin nya adress till styrelsens mailadress, styrelsen@brfsolbergatorg.se , för kommande fakturering. Detta för att undvika eftersändning. El faktureras bara för hela månader.

Cykel- barnvagnsförråd

Den avflyttade är skyldig att tömma alla gemensamma förråd på sina egna ägodelar.  

Källar-/vindsförråd 

Förråden skall vara tömda och städade.

Välkommen!

Med vänlig hälsning

Styrelsen i Brf Solberga torg

Meny