Att tänka på när du flyttar in

Fadder
Alla nyinflyttade kommer under en period att få en egen fadder. Faddern kommer att vara en representant från styrelsen som är lite extra tillgänglig som kontaktperson och kan hjälpa nyinflyttade att finna sig tillrätta i föreningen. Ett välkomstbrev kommer att distribueras.

Integritetspolicy
För att du som ny medlem i Brf Solberga Torg ska kunna ta del av föreningsinformation som distribueras digitalt behöver du till styrelsen överlämna ett godkännande i enlighet med GDPR. Ta del av föreningens integritetspolicy genom detta dokument

Bostadstillägg i hemförsäkring
Från 1/8 2019 har föreningen inte längre det kollektiva bostadsrättstillägg inkluderat i fastighetsförsäkring. Anledning till det är att ett fortsatt sådant avtal inte längre är kostnadseffektivt för föreningen i jämförelse med försäkringsskyddet det ger. Detta innebär att den enskilda medlemmen måste teckna detta försäkringstillägg i den egna hemförsäkringen.

Gemensamt el-fjärrvärmeavtal
Bostadsföreningen har ett gemensamt elavtal med Fortum och enskild medlem behöver därmed inte teckna ett eget elavtal i samband med inflyttningen. Elen debiteras månadsvis (med tre månaders förskjutning) tillsammans med månadsavgift och eventuell parkering/garage.

Vatten
I månadsavgiften som betalas till föreningen ingår vattenförbrukningen

E-faktura/autogiro
Månadsavgiften betalas alltid i förskott och månadsavierna skickas ut av Fastum (ekonomisk förvaltare) kvartalsvis med tre stycken inbetalningsavier. Det är möjligt att betala månadsavgiften till Fastum via e-faktura. Det går även att ansöka om att betala via autogiro genom att fylla i en blankett från Fastums hemsida.

Pantsättning
För ev pantsättning av lån på lägenheten, vänd er till Fastum

Hisstorlek
Storlek på hissen är 2,20 m i höjd, bredd 1,10 m och djup 2,09 m. Dock är hissöppningen mindre.

Till sist..
Titta gärna igenom info under ”Flytta ut” här på hemsidan; där ser du vad du som nyinflyttad kan förvänta dig att få överlämnat från föregående ägare. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta styrelsen på styrelsen@brfsolbergatorg.se eller din fadder (kontaktinfo hittar du i det välkomstbrev du får när du flyttar in).

Välkommen!

Med vänlig hälsning

Styrelsen i Brf Solberga torg

Meny