KUNGSHOLMEN SÄKERHETS STÄD AB
Tel. 08-6537912
Kontaktperson: Per-Erik Peterzon

Städning invändigt

– Entréer, våningsplan och trappor våtmoppas och entréers torkmattor töms och rengöres 1 gång/vecka.
– Hissar våtmoppas och hisspår dammsuges 1 gång/vecka.
– Portglas och hisspeglar putsas 1 gång/vecka.
– Räcken, ledstänger, radiatorer, hissdörrar och övriga ståldörrar avtorkas 2 gånger/månad.
– Väggytor i entréer, trapphus och tvättstuga avfläckas upp till 1,8 m 1 gång/vecka.
– Golv i förrådsgångar, cykel/barnvagns/rullstolsförråd, undercentral, driftrum dammtorkas och tvättas 1 gång/kvartal.
– Synliga rör i tak i allmänna utrymmen avtorkas 1 gång/år.
– Fönster i allmänna utrymmen och trapphus tvättas 2 gånger/år.
– Armaturer i trapphus avtorkas 2 gånger/år.
– Frånluftsdon i allmänna utrymmen avtorkas 2 gånger/år.

Meny