Alla medlemmar som önskar hyra parkerings-/garageplats eller byta till annan sorts plats, placeras i kö. Medlemmens namn och kontaktuppgifter noteras tillsammans med anmälningsdatum och behov av plats. Den medlem som står först i kön får i första hand ledigt platserbjudanade. Tackar medlemmen nej så stryks denne ur kön. Intern körutin tillämpas. Vid intresse av att hyra en plats, maila till parkering@brfsolbergatorg.se

Laddstolparna som finns på föreningens laddplatser har 220V, 10 ampere vilket ger en uteffekt på 3,6km per stolpe. Det är det högsta uteffekten som går att installera i dagsläget då vår elcentral inte har kapacitet för mer.
Laddtiden vid dessa stolpar blir således något längre vid tomkört batteri.

Meny