Alla medlemmar som önskar hyra parkerings-/garageplats eller byta till annan sorts plats, placeras i kö. Medlemmens namn och kontaktuppgifter noteras tillsammans med anmälningsdatum och behov av plats. Den medlem som står först i kön får i första hand ledigt platserbjudanade. Tackar medlemmen nej så placeras medlemmen sist i kön.
Vid intresse av att hyra en plats, maila till parkering@brfsolbergatorg.se

Meny