Ordförande

Cecilia Scholz

Ekonomi, Juridik

Ledamöter

Michelle Laurell

Hemsida, Information, Sekreterare

Åsa Ahnström

Avtal, Parkering

Hans-Åke Björkman

Övernattningsrum

Hans Adamsson

Fastighet

Suppleanter

Jekaterina Jonsson

Jens Marions

Valberedning

Sverker Sundmark

Leif Götlund

Jonathan Zeerak

Meny