Tänk på att vi bor till självkostnadspris, om inte vi slänger rätt saker i rätt behållare i Soprummet så blir vi debiterade dyra kostnader för extratömningar ca 2000: – per gång.

Helt OK att slänga i soprummet är hushållssopor, tidningar, pappersförpackningar, färgat glas, ofärgat glas, plastförpackningar, metallförpackningar samt osorterade småbatterier.

Välj rätt behållare och inget utanför, tack.

Vik kartongerna så inte de tar onödigt stor plats, sära på frigolit som sorteras i avsedd behållare.

Man får under inga omständigheter ställa husgeråd, elutrustning, TV, möbler, mattor, speglar, lampor och andra inredningsdetaljer i soprummen, detta skall forslas bort i egen regi till närmsta återvinningscentral i Östberga eller i Sätra.

Tömning:

Hushållssopor hämtas en gång i veckan

Övrigt avfall varannan vecka
Glas
Metall
Hård plast
Pappersförpackningar/wellpapp
Tidningar

Visst miljöfarligt avfall hämtas efter avrop

Meny