Öppna eller inte

Om du har en tonvalstelefon (med knapparna *, # och R) trycker du på 5, * eller # för att öppna porten och eller bara lägger på för att låta bli att öppna porten.

Så här gör besökaren

Besökaren trycker på knapparna till höger om panelen för att söka efter namnet på de som ska besökas.

Lägga till eller ändra namn och nummer

Skicka ett mail med lägenhetsnummer (det som står ovanför dörren), önskat namn och nummer till porttelefon@brfsolbergatorg.se.

Meny