Uthyrning av lägenhet

För all typ av uthyrning i andrahand måste tillstånd sökas hos styrelsen. Ansökan görs skriftligt och kan ske för upp till 1 år i taget. Uthyrning kan starta först efter att styrelsen godkänt uthyrning och erhållit en kopia på hyresavtalet. Alla former av lång- eller korttidsuthyrning utan styrelsens vetskap sker olovligt.

Styrelsen beviljar i de flesta fall uthyrning med skäl enligt nedan. Vid en beviljad uthyrning med orsak utlandsvistelse måste bostadsrättshavaren utse ett ombud med behörighet att företräda bostadsrätten. Namnet på ombudet ska finnas med i ansökan.

Godkända skäl till uthyrning:

  • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort
  • Längre utlandsvistelse
  • Uthyrning till närstående
  • Provsamboende
  • Ålder- eller sjukdom som medför annat boende

Ansökan ska alltid innehålla:

  • Namngiven hyresgäst (inkl. personnummer)
  • Hyrestid, start- och slutdatum
  • Orsak till uthyrning

Skulle bostadsrättsinnehavaren ha en inneboende ska namn och personnummer meddelas styrelsen skriftligt.

Meny